Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy

Hansan: Rising Dragon
Lượt xem: 56,523
Thời lượng: 130 phút
Là tác phẩm thứ hai thuộc bộ ba phim về vị Đô Đốc huyền thoại Yi Sun Shin, Hansan sẽ tái hiện lại trận thuỷ chiến nổi tiếng tại Nhàn Sơn Đảo, nơi ông đánh tan tác lực lượng hải quân Nhật tinh nhuệ bằng đội hình cánh sếu và các quy bối thuyền.

Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi DậyHansan: Rising Dragonphim Hàn Quốc Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy Hansan: Rising Dragon Hàn Quốc HD Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy Viet-Engsub Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy FHD