Jung_E

Jung_E
Lượt xem: 18,323
Thời lượng: 98 phút
Ở tương lai gần hậu tận thế, một nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm AI dẫn đầu nỗ lực chấm dứt nội chiến bằng cách nhân bản bộ não của một người lính anh hùng: mẹ của bà.
Jung_EJung_Ephim Hàn Quốc Jung_E Jung_E Hàn Quốc HD Jung_E Viet-Engsub Jung_E FHD